Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /vhosts/triasenergetica.com/httpdocs/index.php on line 109 Energie Index | Home

UPDATE januari 2012: Deze website wordt door omstandigheden voorlopig niet meer voorzien van nieuwe informatie. Als u (als vrijwilliger) de redactie wilt verzorgen, mail dan naar EnergieNeutraal (at) easy.com

De Energie Index

De Energie Index is sinds 1998 de indicator van de energie prestatie van een woning of gebouw. Hoe lager de Energie Index, hoe beter. De Energie Index wordt bepaald met behulp van een Energie Prestatie Advies (EPA), maatwerkadvies of een energielabel. De energie prestatie wordt vastgesteld door bouwkundige, energetische en installatietechnische eigenschappen van een gebouw te analyseren met behulp van gecertificeerde methodieken en software. Een goed geïsoleerde woning met een efficiënt verwarmingssysteem heeft een betere (lagere) Energie Index dan een slecht geïsoleerde woning. De Energie Index is de indicator van het officiële energielabel voor gebouwen.

Hoe wordt de Energie Index vastgesteld? Bij het maken van een energielabel, maatwerkadvies of EPA worden tientallen eigenschappen van een gebouw vastgesteld en in een software programma ingevoerd. Die software moet voldoen aan wettelijke eisen, alhoewel er veel deskundigen zijn die twijfels hebben over de kwaliteit van de formule en de manier waarop gecalculeerd wordt. Diverse vormen van isolatie worden ondergewaardeerd in de formule, terwijl sommige installaties juist bevoordeeld lijket te worden. Het programma genereert een cijfer voor de Energie Index. Hoe dichter bij '0', hoe zuiniger de woning. De Energie Index bepaalt in welke "energielabelklasse" een gebouw valt.

Een GROEN A-label met een Energie Index van minder dan 01.05 betekent dat een woning relatief zuinig kan zijn. Een A++ label is er voor een zéér zuinig gebouw.

Een GEEL D-label betekent een woning met een ongeveer gemiddelde energieprestatie.

Een ROOD G-label betekent uitermate onzuinig, dus het zal veel energie kosten om het gebouw op een comfortabele temperatuur te houden.

Inijkingstabel voor de energieklassen

Tabel voor energieklassen voor woningen:

Energieklasse

Grenswaarden Energie-Index (EI)

energieprestatie  woningen

A++

Kleiner of gelijk aan 0,50

A+

0,51-0,70

A

0,71-1,05

B

1,06-1,30

C

1,31-1,60

D

1,61-2,00

E

2,01-2,40

F

2,41-2,90

G

Groter dan 2,90

Tabel voor energieklassen voor utiliteitsgebouwen:

Energieklasse

Grenswaarden Energie-Index (EI)

energieprestatie  utiliteitsgebouwen

A++

Kleiner of gelijk aan 0,50

A+

0,51-0,70

A

0,71-1,05

B

1,06-1,15

C

1,16-1,30

D

1,31-1,45

E

1,46-1,60

F

1,61-1,75

G

Groter dan 1,75

Bij de formules van de EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC voor nieuwbouw) en de Energie Index is er veel discussie over de objectiviteit en de kwaliteit. Veel deskundigen twijfelen over de samenstelling van de formule. Zie o.a. www.swki.nl/energielabel-nieuw voor details.

Voor meer informatie: http://www.energielabelgebouw.nl/ , http://www.energieprestatiecertificaat.nl/

Aanvullende informatie (bron SenterNovem):

EPA
EPA staat voor Energie Prestatie Advies. Dit is een advies van een gecertificeerde adviseur over efficiënter energiegebruik in een woning. In een EPA worden bijvoorbeeld maatregelen als dubbelglas, hoogrendementsketels of spouwisolatie aangeraden. Daarbij wordt op een rijtje gezet wat die maatregelen kosten, wat ze besparen aan gas en elektra en in hoeveel tijd de investeringen kunnen worden terugverdiend.
Waarom EPA?
Het isoleren van een woning of het plaatsen van een energiezuinige verwarmingsinstallatie verhoogt het wooncomfort en verlaagt de energierekening. Het rendement van uw investeringen neemt toe naarmate de energieprijzen stijgen. Dat is de laatste jaren precies het geval, kijk uw rekeningen er maar eens op na. Wist u dat de gasprijs sinds 1999 met meer dan 50% is gestegen? Investeren betekent dus verdienen. Maar zoals altijd gaat de kost voor de baat uit. Wat is op termijn uw rendement in termen van geld en comfort? Het EPA-advies geeft u het antwoord.
Stijgende energieprijzen
De prijzen voor gas en elektra zijn de afgelopen tijd gestegen. Zo steeg de prijs voor een kubieke meter gas van 29 eurocent (1999) naar 49 eurocent (2003). Dat heeft een aantal oorzaken. Zo stijgen de prijzen voor zowel elektriciteit als gas door ontwikkelingen op de internationale energiemarkt. Maar ook de nationale belasting op energie (REB) gaat jaarlijks omhoog en 2004 vormt daarop geen uitzondering. Gebruikers van groene elektriciteit betalen nu nog een lagere ecotax, maar dit voordeel komt stapsgewijs te vervallen. Stijgende prijzen vormen een extra argument om over te gaan tot energiebesparende maatregelen!
Maatadvies
EPA is een maatadvies, speciaal voor eigenaren van woningen, verenigingen van eigenaren (VVE's) en woningcorporaties. Het gaat met name om bestaande woningen, met een bouwvergunning afgegeven voor 1 januari 1998. Het EPA-advies zet voor u op een rij welke maatregelen in uw (toekomstige) huis meer wooncomfort verschaffen, het binnenklimaat verbeteren en een optimale besparing geven op de energierekening. En: energiemaatregelen dragen ook nog eens bij aan de waardevermeerdering van uw huis. Met behulp van een EPA-advies investeert u in maatregelen die voor uw situatie het gunstigst uitpakken, in termen van kosten, opbrengsten en comfort.
VVE's: samen extra voordeel
Voor iedere afzonderlijke woning kan een maatwerk-EPA worden opgesteld: vrijstaand, in een rij of gestapeld (appartement, flat). Met name eigenaren van gestapelde woningen verenigen zich om gezamenlijke belangen te (laten) behartigen. Zo'n VVE is bij uitstek een opdrachtgever voor een EPA. Lijken de woningen erg op elkaar, dan kan wellicht worden volstaan met een ‘blok-EPA'. Lijken de woningen uiterlijk op elkaar, maar zijn zij door de jaren verschillend onderhouden of gerenoveerd, dan kan alsnog per woning een individuele EPA worden opgesteld. En: gezamenlijk optreden brengt bij het inschakelen van een aannemer of installateur extra voordelen met zich mee!
Betrouwbaar
Een EPA-advies wordt verzorgd door een deskundig adviseur van een EPA-gecertificeerd bedrijf, zoals een adviesbureau, bouwkundig aannemer of installatiebedrijf. Onafhankelijke deskundigen toetsen en evalueren de kwaliteit van het EPA.
Iets voor u?
EPA is een gunstige manier om energiekosten te verlagen en wooncomfort te verhogen. Dat is goed voor uw portemonnee, voor het welbevinden van u en uw huisgenoten en voor uw en hun gezondheid.
Verantwoording
In 1997 zijn in Kyoto internationale afspraken gemaakt over de reductie van broeikasgassen. Voor Nederland betekent uitvoering van het Kyoto Protocol onder meer dat in ons land tussen 2008 en 2012 de uitstoot van broeikasgassen - vooral CO2 - zes procent lager moet zijn dan in 1990. In de bestaande woningvoorraad valt nog veel CO2-reductie te behalen; de overheid gaat uit van 3,0 Mton in 2010. Europese regelgeving eist vanaf 2006 dat de energieprestatie (en daarmee de CO2-uitstoot) van een woning bij transactiemomenten, in een certificaat staat, waarin ook verbetermaatregelen zijn opgesomd. EPA is het instrument bij uitstek om CO2-reductiemogelijkheden in de bestaande bouw in kaart te brengen.
Het Energie Prestatie Advies
Een EPA-adviseur onderzoekt de technisch mogelijke en effectieve besparingsmaatregelen voor uw woning, inclusief investeringen en terugverdientijden. Het advies wordt gepresenteerd in een overzichtelijk rapport.
EPA-rapport in vogelvlucht
1. Een beschrijving van uw woning in de huidige staat (bouwjaar, maten, bestaande isolatiemaatregelen, huidige warmwater- en verwarmingsinstallaties).
2. Uw huidige energieverbruik, uitgedrukt in een Energie Index (EI). Met dit indexgetal kunt u de energieprestatie van uw eigen woning vergelijken met andere woningen van hetzelfde type.
3. De voorgestelde energiemaatregelen voor uw woning.
4. Een berekening van te verwachten energiebesparing na uitvoering van maatregelen.
5. De EI van uw woning nadat de geadviseerde maatregelen zijn uitgevoerd.
6. De te verwachten comfort- en klimaatverbeteringen.
7. De kosten en de baten van uitgevoerde maatregelen.
8. De terugverdientijden op de investeringen met inachtneming van kostenbesparingen.

Voorbereiding
Een EPA-adviseur die bij u langs komt voor een EPA, wil een aantal dingen over uw woning weten. U kunt de volgende gegevens alvast op te zoeken:
1. Het bouwjaar van uw woning.
2. Uw energieverbruik van de afgelopen twee jaar, te vinden op de jaarlijkse afrekening van uw energiebedrijf.
3. De isolatiemaatregelen die u eventueel al in uw woning toegepaste.
4. De warmwater- en verwarmingsinstallaties in uw woning.
5. Uw wensen met het oog op een verbouwing en uw financiële mogelijkheden.
Met deze informatie gaat de EPA-adviseur in uw huis aan de slag. Behalve een overzicht van maatregelen, kosten en opbrengsten, krijgt u ook een indicatie van de comfortverbetering in uw woning.
Energie-Index (EI)
Uw adviseur stelt een Energie-Index (EI) van uw woning op, zowel in de bestaande situatie als in situaties na het uitvoeren van de in het rapport voorgestelde maatregelen. Dat geeft u als eigenaar de mogelijkheid de (toekomstige) energieprestatie van uw woning te vergelijken met die van andere woningen. Niet alleen interessant, maar vooral ook informatief (en op termijn vereist) bij mogelijke verkoop of verhuur.
Energielabel
De Energie Index is de basis van het Energielabel voor een woning of gebouw. Vanaf 2006 moeten publiek toegankelijke overheidsgebouwen voorzien zijn van zichtbaar geplaatst EnergieLabel. Woningen en gebouwen die vanaf 2006 worden verkocht of verhuurd moeten voorzien zijn van een EnergieCertificaat, waarvan het EnergieLabel een onderdeel is.
OPMERKING:
Sinds 1-1-2008 zijn Energielabels verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen.
Voor meer informatie: http://www.energielabelgebouw.nl/ , http://www.energieprestatiecertificaat.nl/ , http://www.swki.nl/ , http://www.energyclaim.nl/

NB:  ESSENT (dochter van het Duitse energiebedrijf RWE), biedt een product dat óók "Energie Index" heet. Voor informatie: Klik hier

Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /vhosts/triasenergetica.com/httpdocs/index.php on line 116 Warning: file_get_contents(http://api.hostip.info/get_html.php?ip=54.146.221.231): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /vhosts/triasenergetica.com/httpdocs/index.php on line 116 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /vhosts/triasenergetica.com/httpdocs/index.php on line 109