De energie-index is belangrijk voor verhuurders van woningen omdat deze tot wel 30% kan meetellen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS bepaalt voor woningen onder de liberalisatiegrens de huurprijs.  In dit stelsel spelen vierkante meters, de WOZ waarde én het energielabel / index een grote rol. 

EnergieIndex.nl kan voor u de index vaststellen, en eventueel adviseren op het gebied van verbetering. Hieronder ziet u het puntenaantal bij de index. 

  Energie-Index                                             Eengezinswoning                                           Meergezinswoning

 EI ≤ 0,64440
0,6 < EI ≤ 0,84036
0,8 < EI ≤ 1,23632
1,2 < EI ≤ 1,43228
1,4 < EI ≤ 1,82215
1,8 < EI ≤ 2,11411
2,1 < EI ≤ 2,485
2,4 < EI ≤ 2,741
EI > 2,700

Tarieven voor inspecties kunt u hier vinden. Wilt u de mogelijkeden ontdekken? Neem dan contact met ons op:

 

Contact
reCAPTCHA